EGZAMIN CENTRALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO: 2021/2022 semestr letni [KLIKNIJ I POBIERZ]

POPRAWKA - część pisemna: 15.09.2022 - przydział sal, godz. egzaminu, informacje [kliknij i pobierz]

Studenci, którzy przystępują do centralnego egzaminu poprawkowego z języka obcego nowożytnego rejestrują się na egzamin pisemny przez Sekretariat SJO [telefonicznie 22 569 97 71, osobiście w Sekretariacie Studium (bud. 4, pok. 418) bądź mailowo sjo@uksw.edu.pl– obowiązkowy numer albumu oraz wybór języka]. Rejestracja trwa do 5.09.2022 r.

Egzamin ustny - wg ustaleń z lektorem

                                                                         .....................................................

Wyniki poprawkowego egzaminu pisemnego z języka angielskiego z 15.09.2022:
język angielski B2 (ogólny)
[kliknij i pobierz]
język angielski C1 (ogólny) [kliknij i pobierz]

język angielski B2 z elementami języka medycznego (WMCM, kier. lekarski) [kliknij i pobierz]
język angielski B2 (WMCM pielęgniarstwo) [kliknij i pobierz]

Student może mieć wgląd do egzaminu pisemnego poprawkowego w dniu 20 września, w godz. 8.30-9.30,
p. 0416 (bud. 4)

 

 

 

  

 

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach