Egzamin końcowy z języka obcego

Zarządzenie Nr 48/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie obowiązków związanych z przeprowadzaniem egzaminów i zaliczeń oraz dokumentowaniem ich wyników w systemie USOS. [kliknij i pobierz]

EUROPEJSKIE POZIOMY BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ – TABELA SAMOOCENY [kliknij i pobierz]

 

PROCEDURY EGZAMINU KOŃCOWEGO B2 - dla studentów, którzy będą zdawać egzamin w r. ak. 2022-2023 [kliknij i pobierz]
PROCEDURY EGZAMINU KOŃCOWEGO C1 - dla studentów, którzy będą zdawać egzamin w r. ak. 2022-2023 [kliknij i pobierz]
 

PROCEDURY EGZAMINU KOŃCOWEGO B2 - dla studentów, którzy będą zdawać egzamin w r. ak. 2023-2024 (rozpoczęli lektorat od X 2022) [kliknij i pobierz]
PROCEDURY EGZAMINU KOŃCOWEGO C1 - dla studentów, którzy będą zdawać egzamin w r. ak. 2023-2024 (rozpoczęli lektorat od X 2022) [kliknij i pobierz]
 

UWAGA!
Uznanie danej części egzaminu dotyczy tego samego roku akademickiego, w którym zdaje się egzamin.

 

Zagadnienia leksykalne, materiał gramatyczny z języka angielskiego ogólnego - egzamin na poziomie B2 [kliknij i pobierz]

Zagadnienia leksykalne z języka angielskiego specjalistycznego dla WM.CM - egzamin na poziomie B2 [kliknij i pobierz]

 

Przykładowy egzamin końcowy z języka angielskiego na poziomie B2  [kliknij i pobierz]

Przykładowy egzamin końcowy z języka angielskiego na poziomie C1  [kliknij i pobierz]

Przykładowy egzamin końcowy z języka włoskiego na poziomie B2  [kliknij i pobierz]

Przykładowy egzamin końcowy z języka niemieckiego na poziomie B2 [kliknij i pobierz]

Przykładowy egzamin końcowy z języka francuskiego na poziomie B2 [kliknij i pobierz]

Przykładowy egzamin końcowy z języka hiszpańskiego na poziomie B2 [kliknij i pobierz]

Przykładowy egzamin końcowy z języka rosyjskiego na poziomie B2 [kliknij i pobierz]

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach