Lektoraty

Przeniesienie osiągnięć studenta:

Przeniesienie osiągnięć z języka nowożytnego z innej uczelni bądź kierunku dokonywane jest na WYDZIAŁACH! Dokumenty prosimy składać w macierzystym dziekanacie.

W sekretariacie SJO można składać podania o przeniesienie osiągnięć /zwolnienie z egzaminu końcowego/ z języka nowożytnego tylko na podstawie certyfikatu międzynarodowego /szczegóły w zakładce Certyfikaty/.

 

Procedury organizacji zajęć w Studium Języków Obcych - 2022/2023  [kliknij i pobierz]

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub magistra na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest opanowanie wybranego przez studenta jednego języka obcego na  poziomie biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co powinno być potwierdzone pozytywną oceną z egzaminu z języka obcego.

W celu umożliwienia studentom opanowania i doskonalenia znajomości języków obcych w Studium Języków Obcych UKSW tworzy się następujące grupy językowe w wymiarze zajęć dydaktycznych 120 godzin (30 godzin/semestr):

  • język angielski -  poziomy B1+, B2, C1
  • język francuski -  poziomy A1, B1
  • język rosyjski - poziomy A1, B1, B2
  • język włoski - poziomy A1, B1
  • język hiszpański - poziomy A1, B1

 

Od roku akademickiego 2017/2018 (dotyczy studentów I roku studiów):

za uczestnictwo w lektoratach i zaliczenie 120 godzin lektoratów z języka obcego przyznaje się 8 punktów ECTS (2 punkty ECTS za semestr),

za zdanie egzaminu potwierdzającego biegłość językową B2 student otrzymuje 2 punkty ECTS.

 

Do roku 2016/2017 student otrzymywał łącznie 7 punktów ECTS:

za uczestnictwo w lektoratach i zaliczenie 120 godzin lektoratów z języka obcego - 6 punktów ECTS (1,5 pkt. za semestr)

za zdanie egzaminu potwierdzającego biegłość językową B2 - 1 punkt ECTS.

Student posiadający odpowiedni certyfikat międzynarodowy (min. poziom B2), uznany przez Kierownika SJO, otrzymywał 7 punktów ECTS.


Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach