Przejdź do treści

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego: 2022/2023 sesja letnia

EGZAMIN PISEMNY POPRAWKOWY: 14.09.2023, godz. 10.00 /kampus Wóycickiego/
Studenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego rejestrują się na egzamin przez Sekretariat SJO (telefonicznie, mailowo lub osobiście). Rejestracja trwa do 7.09.2023.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
EGZAMIN PISEMNY: 20.06.2023 /kampus Wóycickiego/

wyniki egzaminu pisemnego z języka obcego nowożytnego z dn. 20.06.2023

19 marca 2021