EGZAMIN CENTRALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO 2020/2021 lato

EGZAMIN CENTRALNY z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO /część pisemna/ odbędzie się 18.06.2021 r.

/j. angielski B2, C1; j. francuski B2, j. hiszpański B2, j. niemiecki B2, j. rosyjski B2, j. włoski B2/

Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zaliczyli cztery semestry lektoratu.

Szczegóły dotyczące egzaminu pisemnego i ustnego oraz informacje dotyczące rejestracji na egzamin zostaną podane w terminie późniejszym.

REJESTRACJA NA LEKTORATY 2020/2021 semestr LETNI - studia stacjonarne

W terminie od 15.02.2021 /od godz. 12.00/ do 28.02.2021 /do godz. 20.00/ zostanie uruchomiona "giełda" miejsc (w USOSweb) umożliwiająca zmianę grupy w obrębie przedmiotu (C-JO-X-Y-II lub IV) oraz wyrejestrowanie i zarejestrowanie w sytuacji zmiany poziomu bądź języka /z uwzględnieniem limitu miejsc w grupach/.

Obecnie każdy student semestru zimowego 2020/2021 jest przerejestrowany na semestr letni, co oznacza, że wyłącznie te osoby mogą dokonać zmian.

plan zajęć 2020/2021 sem. letni: http://www.sjo.uksw.edu.pl/node/15

W przypadku niezaliczenia semestru I lub III należy wyrejestrować się z zajęć odpowiednio semestru II lub IV.

Studenci powtarzający semestr letni proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy z Sekretariatem SJO w celu udostępnienia rejestracji.

e-lektoraty / LOGOWANIE NA PLATFORMĘ MOODLE

ANKIETY za semestr letni 2018/2019

wyniki / interpretacja ankiet

Dziękujemy za wypełnienie ankiet!

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach