Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego - 17.06.2019 r.

dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych studiów magisterskich

 

Uwaga! Warunkiem rejestracji na egzamin jest zaliczenie czterech semestrów lektoratu!

Rejestracja na egzamin:

Studenci, którzy zaliczyli 4 semestry lektoratu na wcześniejszych latach studiów rejestrują się na egzamin pisemny przez Sekretariat SJO [telefonicznie 22 569 97 71, osobiście w Sekretariacie Studium (bud.4, pok. 418, pon-pt, g. 10.00-13.00) bądź mailowo sjo@uksw.edu.plobowiązkowy numer albumu oraz wybór języka].  Rejestracja trwa do 30.04.2019. Szczegółowe informacje o terminie egzaminu ustnego zostaną podane na początku maja.

Studenci, którzy ostatni semestr lektoratu zaliczają w semestrze letnim 2018/2019 rejestrują się na egzamin pisemny poprzez USOS. Rejestracja zostanie uruchomiona w terminie od 01.06.2019 do 09.06.2019. Egzamin ustny przeprowadzają lektorzy prowadzący zajęcia (wg ustaleń z wykładowcami).    

Po zakończeniu rejestracji (tj. po 9.06.2019) nie będzie możliwości dopisania na listę egzaminacyjną!

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach