Adresy mailowe

 

Kierownik Studium Języków Obcych                                                                                                     mgr Monika Nowosielska – m.nowosielska@uksw.edu.pl

z-ca Kierownika Studium Języków Obcych                                                                                   mgr Małgorzata Lang - m.lang@uksw.edu.pl

JĘZYK ANGIELSKI

dr Agnieszka Burakowska

a.burakowska@uksw.edu.pl

mgr Ewa Chełpińska

e.chelpinska@uksw.edu.pl

mgr Andrzej Czaja

a.czaja@uksw.edu.pl

mgr Agnieszka Dąbrowska

agnieszka.dabrowska@uksw.edu.pl

mgr Olga Kwiatkowska

o.kwiatkowska@uksw.edu.pl

mgr Małgorzata Lang

m.lang@uksw.edu.pl

dr Elżbieta Lesiak-Bielawska

e.lesiak.bielawska@uksw.edu.pl

mgr Mirosława Majdan

miramajdan@uksw.edu.pl

mgr Anna Maksjan

a.maksjan@uksw.edu.pl

mgr Małgorzata Małecka-Lach

m.malecka.lach@uksw.edu.pl

mgr Monika Nowosielska

m.nowosielska@uksw.edu.pl

mgr Grażyna Rychlik

 g.rychlik@uksw.edu.pl

mgr Joanna Stęporowska

j.steporowska@uksw.edu.pl

mgr Piotr Wojciechowski

p.wojciechowski@uksw.edu.pl

mgr Paulina Wrzos

p.wrzos@uksw.edu.pl

JĘZYK FRANCUSKI

mgr Iwona Bartnicka

i.bartnicka@uksw.edu.pl

JĘZYK HISZPAŃSKI

mgr Antero Cano Dominguez

a.dominguez@uksw.edu.pl

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Jadwiga Dworzecka

j.dworzecka@uksw.edu.pl

mgr Jan Scharmach

jan.scharmach@uksw.edu.pl

JĘZYK ROSYJSKI

mgr Lidwina Olszewska

l.olszewska@uksw.edu.pl

JĘZYK WŁOSKI

mgr Leonardo Salvadori

l.salvadori@uksw.edu.pl

 

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach