Utwory studentów

Utwory Studentów - Wiersze

Prezentowane utwory poetyckie zostały napisane przez studentów, którzy uczestniczyli w trzeciej części Tryptyku Lekcji Otwartych.  Projekt ten został zrealizowany w ramach zajęć lektoratu  języka angielskiego. Tematem głównym trzeciego spotkania były inspiracja i kreacja. Studenci analizowali fragmenty wykładów i homilii wygłoszonych przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które były inspiracją do napisania wierszy oraz fragmenty Tryptyku Rzymskiego (Roman Triptych) Jana Pawła II.

Część pierwsza zawiera wiersze wpisane w ustaloną strukturę (guided practice), cześć druga przedstawia utwory poetyckie pisane na dowolny temat (free practice).

W krótkim wstępie do części pierwszej i drugiej podano opis zadania jaki był przedstawiony  studentom.

Plik z wierszami:

 

Utwory studentów z roku 2013

Utwory studentów z roku 2014

Utwory studentów z roku 2015

Utwory studentów z roku 2016

Utwory studentów z roku 2017

Utwory studentów z roku 2019

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach