Lektoraty

Procedury organizacji zajęć w Studium Języków Obcych. Kliknij i pobierz.

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub magistra na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest opanowanie wybranego przez studenta jednego języka obcego na  poziomie biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co powinno być potwierdzone pozytywną oceną z egzaminu z języka obcego.

W celu umożliwienia studentom opanowania i doskonalenia znajomości języków obcych w Studium Języków Obcych UKSW tworzy się następujące grupy językowe w wymiarze zajęć dydaktycznych 120 godzin (30 godzin/semestr):

  • język angielski -  poziomy B1-C1
  • język niemiecki  - poziomy A1-B2
  • język francuski -  poziomy B1-B2
  • język rosyjski - poziomy A1, B1-B2
  • język włoski - poziomy A1, B1-B2
  • język hiszpański - poziomy A1, B1-B2
  • język polski dla studentów obcokrajowców - poziomy B2-C1

Za uczestnictwo w lektoratach i zaliczenie 120 godzin lektoratów z języka obcego przyznaje się 6 punktów ECTS (1,5 punktu ECTS za semestr).

Od roku akademickiego 2017/18 (dotyczy studentów I roku studiów) za uczestnictwo w lektoratach i zaliczenie 120 godzin lektoratów z języka obcego przyznaje się 8 punktów ECTS (2 punkty ECTS za semestr)

Za zdanie egzaminu potwierdzającego biegłość językową B2 przyznaje się 1 punkt ECTS.

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2017/18 za egzamin będą mieli przyznane 2 punkty ECTS.

Studentowi posiadającemu odpowiedni certyfikat międzynarodowy (min. poziom B2), uznanym przez Kierownika SJO, przyznaje się 7 punktów ECTS.

Od roku akdemickiego 2017/18 studentowi I roku posiadającemu odpowiedni certyfikat międzynarodowy (min. poziom B2), uznanym przez Kierownika SJO, przyznaje się 10 punktów ECTS.

 

 

 


Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach