Wnioski/Podania

Wzór podania:

Zapisanie się na kolejny semestr wymaga zaliczenia wszystkich poprzednich semestrów. W przypadku gdy student w semestrze letnim zmienia język nowożytny na inny niż w semestrze zimowym - student ma możliwość uczestnictwa w tym semestrze (nawet pomimo niezaliczenia semestru zimowego).               

W uzasadnionych przypadkach kierownik SJO może wyrazić zgodę na uczęszczanie na zajęcia bez zaliczenia semestrów poprzedzających, określając jednocześnie termin i formę uzupełnienia braku (zazwyczaj semestry te realizowane są całkowicie przez internet - e-learning).

Do sekretariatu należy dostarczyć podanie z prośbą o możliwość realizacji kolejnych semestrów bez zaliczenia poprzedzających (zgoda na podaniu umożliwi studentowi uczęszczanie na zajęcia do danego lektora).

Lektor na pierwszych zajęciach (dotyczy studentów od II roku studiów) ma obowiązek sprawdzenia zaliczenia semestrów z I roku lektoratu.

Student może zmienić grupę językową na grupę o wyższym lub niższym poziomie zaawansowania po danym semestrze, w trakcie rejestracji na kolejny semestr lektoratu; przy czym pierwszeństwo rejestracji do grup mają studenci uczestniczący w grupie w poprzednim semestrze - uruchamiana jest GIEŁDA MIEJSC.

UWAGA!

Osoby mające warunek z lektoratu powinny pamiętać o tym, że rejestracja na I semestr lektoratu oraz test poziomujący są WYŁĄCZNIE dostępne studentom I roku studiów. Jeśli student jest na wyższym roku studiów i ma warunek powinien zgłosić się we wrześniu do sekretariatu w  celu udostępnienia testu poziomującego lub rejestracji na kontynuację lektoratu.

 

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach