Suplement do dyplomu w języku angielskim

Aby uzyskać potwierdzenie poprawności tłumaczenia danych do suplementu w języku angielskim należy dostarczyć do Sekretariatu SJO /osobiście - bud. 4, pok. 0418 lub mailowo na adres sjo@uksw.edu.pl/ przetłumaczony dokument.

Potwierdzenie otrzymane od lektora zostanie odesłane do Państwa drogą mailową.

Przypominamy, że lektor nie tłumaczy suplementów lecz jedynie sprawdza poprawność tłumaczenia.

 

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach