Suplement do dyplomu w języku angielskim

Sprawdzenie poprawności suplementu w  języku angielskim.

Podpisy można uzyskać tylko i wyłącznie od następujących lektorów:

1. mgr Małgorzata Małecka-Lach

2. dr Agnieszka Burakowska

3. mgr Helena Wrzos

4. mgr Joanna Stęporowska

5. mgr Grażyna Rychlik

Przypominamy, że lektor nie tłumaczy suplementów lecz jedynie sprawdza poprawność tłumaczenia.

Pieczątkę SJO UKSW można uzyskać w sekretariacie po podpisie lektora.

Zapraszamy na dyżury. Dyżury dostępne są TUTAJ

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach