sesja egzaminacyjna

EGZAMIN CENTRALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

dla studentów studiów stacjonarnych I-go stopnia i jednolitych studiów magisterskich

SESJA POPRAWKOWA:

część pisemna - 17.09.2019 (JA, JH, JW, JR, JF); 19.09.2019 (JN)

część ustna - w godzinach dyżurów lektorów

                    Uwaga! Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowgo pisemnego jest rejestracja na egzamin (do 12.09.2019)

 

 

Terminy zaliczeń poprawkowych II i IV semestru oraz dyżury lektorów w sesji poprawkowej zamieszczone są w zakładce Dyżury lektorów

 

.........................................................................................................................................................................................         

Przypominamy, że zaliczenie semestru odbywa się na ostatnich zajęciach lub w innym terminie wyznaczonym przez lektora.  

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach