Rejestracja na lektorat została zakończona

Dyżury lektorów w roku akademickim 2017/18

 - - - > TUTAJ

Przeniesienie osiągnięć studenta

Przeniesienie osiągnięć z języka nowożytnego z innej uczelni bądź kierunku zrealizowanego na UKSW dokonywane jest na WYDZIAŁACH!

Dokumenty prosimy składać w macierzystym dziekanacie.

W sekretariacie SJO należy składać TYLKO podania o przeniesienie osiągnięć z języka na podstawie certyfikatu. Do podania należy dołączyć ksero certyfikatu oraz posiadać oryginał do wglądu.

Jeśli posiadasz certyfikat międzynarodowy i rezygnujesz z uczestnictwa w zajęciach - wyrejestruj się z grupy. Czytaj więcej »

Egzaminy językowe w ramach Programu Erasmus+

Informacje dostępne są TUTAJ

 

Studentów wyjeżdżających na praktyki prosimy o wysłanie obowiązkowego zgłoszenia.

 

Rejestracja na lektorat

Trwa rejestracja na lektorat dla studentów I roku studiów stacjonarnych (obowiązek wypełnienia testu językowego)  oraz na kontynuację lektoratu dla osób z wyższych lat studiów.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Opłata za warunek z lektoratu 2017/2018

Info (par. 4, pkt.8): Zarządzenie nr 46/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

Formalności dot. warunku załatwia się w swoim macierzystym dziekanacie.

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach